0%

Posta’dan Tamer Heper okuyucusundan gelen, “Bankalar kredi verirken önümüze bir deste kağıt koyup imzalatıyor. Biz bu kalabalık arasında kredinin bağlı olup olmadığını nasıl anlarız?” sorusunu cevapladı.

Okuyucum haklı. Öyle kalabalık bir kağıt topluluğu imzalattırılır ki bırakın banka önünde bunları okumayı, içerisinde öyle cümleler vardır ki oracıkta okunsa da anlaşılmaz. Örneğin der ki ‘daini mürtehin’ hadi bakalım anlayın. İşte bu gerçek bilindiği için yasalarımız bir tedbir getirmiştir.

Bankalar kredi sözleşmesi imzalattıracağı zaman belli bir süre önce vatandaşa bir bilgilendirme formu vermek mecburiyetinde. Bilgilendirme formu vatandaşa verilecek, vatandaş evine gidecek, bunları okuyacak, anlayamadığı hususları bir bilene soracak. Sonuçta kabul ederse, gidip kredi sözleşmesini imzalayacak.

Bizler mahkemelerde gerek bilirkişi olarak rapor hazırlarken gerekse avukat olarak müvekkilimizi savunurken bilgilendirme formu ile kredi sözleşmesinin imzalanış tarihlerine bakarız. Şayet ikisi de aynı tarihi taşıyorsa, sözleşmenin geçersizliği görüşünü paylaşırız.

Bu demektir ki vatandaşın incelemesine imkan tanımadan bu kredi sözleşmesi imzalattırılmıştır. Yani vatandaş sözleşmenin içeriğine vakıf olmadan, açıkçası bilmeden kredi sözleşmesini imzalamış ve borç altına girmiştir. Ayrıca vatandaşa da bu yazı münasebeti ile bir uyarıda bulunalım.

Kredi sözleşmesi imzalayacaksanız, önceden bilgilendirme formunu alıp evinizde bunu inceleme imkanının size tanınması şarttır. İncelediğim bir dosyada her nasılsa aynı gün yani kredi sözleşmesi imzalandığı gün hem bilgilendirme formunun hem de kredi sözleşmesinin imzalattırıldığı iddiası ile karşılaştım.

Fakat baktığımda her iki belgede farklı tarihler vardı. Yani belge üzerinde bilgilendirme formunun önceden verildiği izlenimi vardı. Ancak tarihleri gün olarak incelediğimde bilgilendirme formunun tarihinin pazara denk geldiğini gördüm.

Yani vatandaşa hepsi aynı gün imzalattırılmış, tarih hanesi boş bırakılmış, iş tamamlandıktan sonra gelişigüzel tarihler atılmış. Ne tesadüftür ki bilgilendirme formunun tarihi de pazara denk gelmiş. Pazar günü şube çalışmadığına göre yasa gereği yerine getirilmemiş. Kısacası, kredi sözleşmelerini imzalamadan önce bilgilendirme formunun alınıp incelenme imkanı tanınması, sözleşmenin geçerlik şartı olmaktadır.

kaynak: emlakgundemi.com.tr