0%

Hizmetlerimiz

GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE PLANLAMA

 • Pazar Analizi

Gayrimenkul piyasası için risk yönetimi önemli konular arasında yer almaktadır. Pazar analizi çalışmaları çerçevesinde sektörle ilgili risk belirlemeleri yapılmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki olası riskleri belirlemek, risklere karşı önlem almak adına önemlidir. Pazar analizi için yapılan çalışmalar, risklerle birlikte sektörde yer alan fırsatları da ortaya koymaktadır. SWOT analizi doğrultusunda piyasanın mevcut durumu somut olarak belirlenmektedir. 

 • Proje Planlaması

Herhangi bir inşaat proje planlaması yapılırken maliyet kalemleri ve kısıtlı kaynaklar göz önüne alınmalıdır. Standart bir proje planlama sürecinde; analiz, tasarım, planlama ve uygulama aşamaları bulunmaktadır. Proje planlama söz konusu olduğunda; Gantt şemaları, CPM yöntemi, PERT metodu, GERT yöntemi sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Projenin yapısına uygun bir planlama yöntemi seçilerek proje planlaması yapılmalıdır.

 • Konsept Geliştirme

Gayrimenkul projelerinde konsept geliştirme girişimleri oldukça önemlidir. Çünkü konsept geliştirme süreci, projenin satışını direkt olarak etkileyen bir aşamadır. Konsept geliştirmede özgünlük ve yaratıcılık kavramları önem kazanmaktadır. Daha önce hiç görülmemiş bir projenin ilgi görmesi, satış rakamlarına doğrudan yansımaktadır. Gayrimenkul projelerinde konsept çalışmaları diğer aşamalarla entegre bir biçimde yürütülmelidir.

 • Potansiyel Müşterilerin Proje Beklentileri, Konut ve Ticari Projelerin Geliştirilmesi

Gayrimenkul projelerinde konsept geliştirme girişimleri oldukça önemlidir. Çünkü konsept geliştirme süreci, projenin satışını direkt olarak etkileyen bir aşamadır. Konsept geliştirmede özgünlük ve yaratıcılık kavramları önem kazanmaktadır. Daha önce hiç görülmemiş bir projenin ilgi görmesi, satış rakamlarına doğrudan yansımaktadır.

 • Gelir Tahminleri, Bütçeleme ve Şerefiyelendirme

Projeleri hayata geçirmeden önce gelir tahminleri ile maliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Fayda Maliyet analizleri bu aşamada proje yöneticisine yardımcı olmaktadır. Fayda Maliyet analizi çerçevesinde yatırımın tüm maliyeti, yatırımdan elde edilecek gelirle birlikte değerlendirilmektedir. Tahmin edilen gelir, maliyetlerden büyükse yatırım karlıdır.

Peki, gelir tahminleri ve bütçeleme süreçleri bu kadar kolay mıdır?

Elbette, gelir tahminlerini ve maliyetleri hatasız bir şekilde hesaplamak kolay değildir. 

 • Finans Modellerinin Hazırlanması

Herhangi bir projenin hedefine ulaşabilmesi için ne kadar kaynağa ihtiyaç duyulduğu ve nasıl hareket edilmesi gerektiği finansal planlamayla belirlenmektedir. Finans modelleri ise bir projenin yapısına özgü hazırlanan, değişen şartlara göre sonuçları anında ortaya koyan modelleri anlatmaktadır. Nakit akım tabloları, bilançolar ve gelir tabloları finans modellerinin hazırlanmasında yararlanılan önemli mali tablolar arasında yer almaktadır.

 • Satış Stratejilerinin Belirlenmesi

Bir projenin başarısından söz ediyorsak yalnızca özgün bir proje üreterek kenara çekilemeyiz. Başarılı projelerin satış süreçleri de kusursuz olmalıdır. Bu aşamada, projenin yapısına uygun satış stratejileri belirlenmelidir. Gayrimenkulün kimlere, nasıl ve hangi fiyattan satılacağının belirlenmesi, satış stratejisi oluşturmak adına önemlidir. Hedef kitle analizi, satış stratejilerinin başarısını yakından ilgilendirmektedir. Ayrıca projenin başarıya ulaşması için satış kanallarının tespitine yönelik belirlemeler de sürecin önemli unsurları arasında yer almaktadır.

 • İş Akış Planının Hazırlanması

İş akış planları, projenin hedeflenen doğrultuda yönetilebilmesi için gerekli olan adımları ortaya koymaktadır. İş akış planlarında projenin adımları, diyagram yardımıyla anlatılmaktadır. Diyagramlar, genel kabul görmüş şekiller eşliğinde hazırlanır. İş akış planı, proje yönetiminin hangi aşamada olduğunu ve hedefe ne kadar uzakta bulunulduğu göstermektedir. Ayrıca belirli dönemlerde iş akış planlarını güncellemek gerekmektedir.

 • Fizibilite Hizmetleri

İnşaat projeleri için fizibilite çalışmaları hayat kurtarıcı role sahiptir. Çünkü yatırım için elverişli olmayan ortamlar, fizibilite çalışmaları ile ortaya koyulmaktadır. Yatırım anlamında yapılan yanlış seçimler, gayrimenkul sektöründe büyük mali kayıplara yola açabilmektedir. Proje öncesi araştırma yapmak, yatırım maliyetlerini belirlemek, finans kaynaklarını tespit etmek fizibilite çalışmaları kapsamında yapılır. Bir projenin başarıya ulaşma durumu ancak kapsamlı fizibilite çalışmaları ile belirlenmektedir.

 • Mimari Konsept Hazırlanması

Mimari konsept çalışmaları ilk aşamada ana temanın belirlenmesi ile başlamaktadır. Ana tema belirlendikten sonra projenin tamamı bu çerçevede hazırlanır. Mimari konsept hazırlarken tasarımların üç boyutlu olarak sunulması önemlidir. Üç boyutlu çalışmalar, gerçek tasarımla birebir örtüşen mimari yapıları yansıtmaktadır. Mimari konsept hazırlarken Yapı Bilgi ModellemeBuilding Information Modeling yönteminden yararlanılmalıdır.

PAZARLAMA VE REKLAM AJANSI HİZMETLERİ

 • Pazarlama Strateji ve Kanallarının Belirlenmesi

 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması

 • Medya Planının Oluşturulması

 • Website Tasarımı / Sosyal Medya Hesap Yönetimi

 • Satış Ofisi InDoor ve OutDoor Çalışmaları

 • E-Mailing Çalışmaları

 • Lansman Çalışmaları

 • Görsel Reklam Materyal Çalışmaları

SATIŞ YÖNETİMİ

 • Satış Strateji ve Kanallarının Belirlenmesi

 • Pazar, Bölge, Rakip ve Müşteri Analizi

 • Proje Planlama

 • Proje Fizibilite Çalışması

 • Proje Fiyatlandırma Çalışmaları

 • Ön Satış Süreci Yönetimi

 • Satış Süreci Yönetimi

 • Satış Sonrası Hizmetler

 • Raporlama Çalışmaları

HUKUKSAL HİZMETLER

 • Kat Karşılığı Sözleşmesinin Hazırlanması

 • Satış Vaadi Sözleşmesinin Hazırlanması

 • Yönetimin Planının Kurulması

 • Kat İrtifakı Kurulması