0%

İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

 • Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

  İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

  Biz, Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (“COLOR PROJE”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://colorprojepazarlama.com/ internet sitesinin İletişim bölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla COLOR PROJE tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

  İşbu internet sitesi, Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

  İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla https://colorprojepazarlama.com/ alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

  İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek için e-posta adresinizi talep etmekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iletinizde belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz. Yine size daha iyi yardımcı olabilmek, iletinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla, iletiniz alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz iletiniz doğrultusunda işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı:

  Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, şikayetinizi araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

  Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz, https://colorprojepazarlama.com/ alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

  1. Kanuni Haklarınız:

  Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Color İnşaat Proje Geliştirme Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

  Yayım Tarihi: 09.08.2021